Kwaliteitsborging voor ogen laseren

Het overstappen van een bril of contactlenzen wordt steeds geliefder, steeds meer mensenkiezen voor ogen laseren (zie:ogenlaserenoffertes.nl/). De gezichtsscherpte wordt verbeterd, zonder dat men nog een hulpmiddel als een bril of contactlenzen nodig heeft.
Ogen laseren
Het nadeel van producten en diensten die steeds populairder worden is de “wild-“ groei van nieuwe leveranciers en nieuwe dienstverleners op dit gebied.
 

Ogen laseren en concurrentie 

En daardoor ontstaat een niet altijd even gezonde concurrentie. Gezonde concurrentie is perfect wanneer het tot gevolg heeft dat er scherpe prijzen ontstaan of de concurrenten gaan zich onderscheiden door betere dienstverlening en hogere kwaliteit te leveren. Wanneer ogen laseren echter goedkoper wordt en dit ten koste gaat van de kwaliteit dan wordt het zorgelijk. 

Ogen laseren en kwaliteit 

Het is daardoor van groot belang om uw ogen te laten laseren bij klinieken waar het laseren met allerlei kwaliteit borgingen plaatsvindt en waar hoge eisen aan de ingreep gesteld worden. Dit moet men ook zeker in overweging nemen indien men voor een ingreep in het buitenland kiest, het risico dat de kwaliteit daar niet goed geborgd is, is niet te onderschatten. Er worden veel aanbiedingen gedaan vanuit ex-Oost-Europese landen, Turkije en Venezuela, waarvoor je een vakantiereis met oogcorrectie kunt boeken. Hoe het zit met de kwaliteit is een ander punt in zo´n geval. Mogelijk dat het kiezen voor een kliniek in eigen land (waar niet alleen kwaliteitsborging een voordeel is, maar mogelijk ook de eigen taal) toch verstandiger is dan men denkt. 

Meer informatie: http://www.ogenlaserenoffertes.nl/

Ooglaseren in plaats van een bril of contactlenzen

Voor u is ooglaseren een mooie oplossing om eindelijk van uw bril af te komen, we kennen de beste kliniek voor ooglaseren. U wilt al jaren iets aan uw uiterlijk doen en na een nieuw kapsel, nieuwe kledingstijl en modernere schoenen, bleef u aanhikken tegen uw bril. Vanaf kind heeft u al een bril en zonder bril ziet u zo slecht, dat het onmogelijk is er afstand van te nemen.

Tien jaar terug heeft u in overleg met uw oogarts besloten over te stappen op contactlenzen, echter u bleek allergisch te zijn en deze moest u weer vervangen voor uw oude bril. De hoop op een nieuw uiterlijk leek voorbij. Totdat een bekende u wees op de mogelijkheden van ooglaseren. Iets wat vroeger gezien werd als een chirurgische ingreep, wordt tegenwoordig gezien als een schoonheidsbehandeling.

Ooglaseren zonder risico
Van belang voor risicovrij ooglaseren is dat u kiest voor ooglaserklinieken waar verschillende niveaus van kwaliteitsborging plaatsvinden en waar hoge eisen aan de behandeling gesteld worden. Echter daarvoor moet je de vraag stellen, moet ik nu wel of niet mijn ogen laten laseren? Bestaat er een kans dat de ingreep niet de verbetering brengt die normaal gesproken verwacht mag worden, of erger nog, dat er een verslechtering optreedt? Dit kan na een onderzoek bepaald worden. Daarom is het van belang dat de mensen bij het kennismakingsonderzoek door de ooglaserkliniek geïnformeerd worden over de eventuele risico´s. Het is bijvoorbeeld goed om te laten weten dat er een risico aanwezig is dat het zicht ’s nachts minder wordt, met de kans dat je in het donker niet meer kunt autorijden. En dat u de eerste dagen mogelijk het gevoel heeft dat er een soort waas over uw ogen ligt. Echter is het tegenwoordig zo, wanneer men in uw eigen land uw ogen laat laseren in een kliniek met oogartsen die uw taal spreken en, zoals in Nederland BIG geregistreerd zijn, dan loopt men geen risico.

Ooglaseren in het buitenland
Veel landen, vaak richting Midden-Oosten, Turkije en oud Oostbloklanden, adverteren met goedkopere ooglaserbehandeling. Het is niet gezegd dat ze slechter zijn, echter u neemt risico´s die u kunt vermijden wanneer u in eigen land ooglaseren laat uitvoeren. Vrijwel altijd loopt u tegen een taal probleem aan, hoe wordt het vooronderzoek uitgevoerd? Wat is de kwaliteit van de kliniek en de artsen, hoe kan ik de garantie krijgen dat die op een zelfde niveau zijn als bij ons? En hoe wordt de nazorg ingevuld, moet ik bij problemen met spoed ineens weer naar Turkije? (Daarmee is goedkoop ineens duur.)

Dus, ooglaseren bij de juiste kliniek in eigen land is zo dom nog niet.

Meer informatie: http://www.ooglaserenoffertesaanvragen.nl/

Ogen laseren onder controle

De officiële benaming voor ogen laseren is refractiechirurgie, al is dit waarschijnlijk een begrip dat geen normaal mens in deze wereld kent. Men gaat, ter vervanging van een bril of contactlenzen de ogen laseren. Een nieuw begrip is onderdeel van een nieuwe trend geworden. Maar daarmee is ook een nieuw probleem, kwaliteit, ontstaan.
Ogen laseren een veilige behandeling
De 3 meest bekende methoden zijn de LASEK-, LASIK- en PRK-behandelingen. Deze behandelmethoden zijn, onder andere dankzij de goede kwaliteitsborging en ook door de jarenlange ervaring, vrijwel geheel zonder risico van oogletsel na de behandeling. Ogen laseren is eigenlijk niet meer heel anders dan een bezoek aan de schoonheidsspecialiste. Ernstig oogletsel na refractiechirurgie komt vrijwel niet (meer) voor. Over meerdere jaren zijn er acht meldingen binnen gekomen van oogletsel na het laseren van de ogen. Op basis hiervan en door de snel groeiende populariteit van refractiechirurgie heeft de inspectie besloten een inventariserend onderzoek te doen naar de kwaliteit van de zorg in alle klinieken voor refractiechirurgie die LASEK-, LASIK- en PRK-behandelingen aanbieden. Enige onrust onder mensen die niet zeker waren of de behandelingen wel veilig genoeg zijn en het toenemend aantal buitenlandse artsen bij meerdere klinieken werkzaam zijn hebben ook een rol gespeeld bij dit besluit. Na onderzoek van de meldingen bleek zowel sprake te zijn van tekortkomingen in het professioneel handelen het geen vaak infectie of visusverlies als gevolg had, daarnaast kwamen tekortkomingen in het gebruik en validatie van de gebruikte apparatuur naar boven. Voor cliënten is het zeer lastig om zelf de kwaliteit van de geleverde zorg in de verschillende klinieken te beoordelen. Alle internetsites van de klinieken verschaffen veel informatie. Echter duidelijk zijn die niet altijd objectief. Een zorgvuldige en kwalitatief goede behandeling is voor de patiënt dan ook van wezenlijk belang, daarmee kan men oogletsel voorkomen. Ogen laseren is volledig veilig.
 

Meer informatie: http://www.ogenlaserenoffertes.nl/